Etički kodeks u oblasti veštačke inteligencije: Kompanija Bosch utvrdila smernice za primenu veštačke inteligencije

Komentari: 0
Fotografija od: Bosch

Etički kodeks u oblasti veštačke inteligencije: Kompanija Bosch dala smernice svojim zaposlenima i zauzela stav u raspravi o veštačkoj inteligenciji

 Vodeći principi: Veštačka inteligencija mora biti bezbedna, snažna inteligencija koju je moguće objasniti. Ljudi moraju da zadrže kontrolu nad veštačkom inteligencijom.

 CEO kompanije Bosch, Volkmar Dener: „Naš cilj je da ljudi veruju Bosch proizvodima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.”

 Savezi i partnerstva kako bi se povećalo poverenje u umrežene i inteligentne proizvode.

Kompanija Bosch je ustanovila etičke „crvene linije” za primenu veštačke inteligencije (AI). Kompanija je sada objavila smernice za primenu veštačke inteligencije u svojim inteligentnim proizvodima. Etički kodeks u oblasti veštačke inteligencije kompanije Bosch zasniva se na sledećoj maksimi: ljudi moraju da zadrže kontrolu nad svim odlukama koje se zasnivaju na veštačkoj inteligenciji.

„Veštačka inteligencija služi ljudima. Naš etički kodeks u oblasti veštačke inteligencije daje našim saradnicima jasne smernice za razvoj inteligentnih proizvoda”, rekao je Volkmar Dener, CEO kompanije Bosch, na otvaranju godišnje IoT konferencije Bosch ConnectedWorld (BCW) u Berlinu. „Naš cilj je da ljudi mogu da veruju našim proizvodima koji se zasnivaju na veštačkoj inteligenciji.”

Veštačka inteligencija predstavlja tehnologiju od vitalne važnosti za Bosch. Cilj je da do 2025. svaki Bosch proizvod ili sadrži veštačku inteligenciju, ili da bude razvijen ili proizveden uz pomoć veštačke inteligencije. Kompanija je postavila za cilj da učini proizvode sa veštačkom inteligencijom bezbednim, robusnim proizvodima koji se mogu objasniti. „Ako je veštačka inteligencija predstavljena kao crna kutija, ljudi ne mogu imati poverenja u to. U umreženom svetu, poverenje će biti od ključne važnosti”, rekao je Mihael Bole, CDO i CTO kompanije.

Bosch ima cilj da pravi proizvode zasnovane na veštačkoj inteligenciji kojima se može verovati. Etički kodeks kompanije zasnovan je na etosu i sloganu kompanije „Tehnologija za život”, u kome se kombinuju potraga za inovacijama i osećaj društvene odgovornosti. U naredne dve godine Bosch planira da obuči 20.000 svojih saradnika kako da koriste veštačku inteligenciju.

Etički kodeks kompanije Bosch koji reguliše odgovornu primenu te tehnologije biće deo ovog programa obuke.

Veštačka inteligencija ima ogroman potencijal

Veštačka inteligencija predstavlja globalnog pokretača napretka i rasta. Recimo, konsultanti za upravljanje PwC predviđaju da će od danas do 2030. godine veštačka inteligencija povećati BDP u Kini za 26 procenata, za 14 procenata u Severnoj Americi, i za oko 10 procenata u Evropi.

Ta tehnologija može da pomogne u prevazilaženju izazova kao što su potreba za klimatskim aktivnostima ili optimizacija ishoda u nizu oblasti kao što su transport, medicina i poljoprivreda. Ona analizira velike količine podataka koje algoritmi koriste za zaključke na osnovu kojih se donose odluke.

Mnogo pre uvođenja obavezujućih EU standarda, kompanija Bosch je donela odluku da se aktivno pozabavi etičkim pitanjima koja otvara primena ove tehnologije. Kompanija sva razmatranja zasniva na vrednostima poput onih utkanih u Deklaraciju o ljudskim pravima.

Ljudi moraju da zadrže kontrolu

Prema etičkom kodeksu kompanije Bosch za oblast veštačke inteligencije, veštačka inteligencija ne sme da donosi odluke koje se tiču ljudi bez ljudskog nadzora. Umesto toga, veštačka inteligencija treba da služi ljudima kao alat. Opisana su tri moguća pristupa.

Sva imaju nešto zajedničko: u proizvodima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji koju je razvila kompanija Bosch, ljudi će zadržati kontrolu nad svim odlukama koje tehnologija donosi. U prvom pristupu, veštačka inteligencija je samo pomoćno sredstvo – kao što je slučaj u sistemima koji podržavaju donošenje odluka, a koji pomažu ljudima da klasifikuju predmete ili živa bića (human-in-command).

U drugom pristupu (human-in-the-loop) inteligentan sistem autonomno donosi odluke koje ljudi ipak mogu da promene u svakom trenutku. Primeri za to su delimično autonomna vožnja, u okviru koje vozač može direktno da se umeša u odluke, recimo, sistema za pomoć pri parkiranju.

Treći pristup (human-on-the-loop) se koristi u aplikacijama kao što su sistem kočenja u slučaju opasnosti. Prilikom razvoja takvih inteligentnih proizvoda stručnjaci definišu određene parametre kao osnovu za odluke koje donosi veštačka inteligencija.

Oni se ne mogu umešati u sam proces donošenja odluka. Inženjeri retroaktivno mogu da provere da li se mašina pridržavala pravila koje je postavio ljudski programer. Parametri se mogu menjati ukoliko to bude neophodno.

Zajedno gradimo poverenje

Kompanija Bosch se takođe nada da će njen etički kodeks doprineti javnoj raspravi o veštačkoj inteligenciji. „Pošto će veštačka inteligencija promeniti svaki aspekt naših života, takva debata je izuzetno važna”, rekao je Dener. Biće potrebno više od tehničkog znanja i veština da se uspostavi poverenje u inteligentne sisteme – takođe je prisutna i potreba za bliskim dijalogom kreatora politika, naučne zajednice i šire javnosti.

Upravo zato se kompanija Bosch pridružila Ekspertskoj grupi na visokom nivou za pitanja veštačke inteligencije, telu koje je imenovala Evropska komisija u cilju rada na pitanjima kao što je etička dimenzija veštačke inteligencije. U globalnoj mreži koja trenutno obuhvata sedam lokacija, i u saradnji sa Univerzitetom u Amsterdamu i Karnegi Melon univerzitetom u Pitsburgu u Pensilvaniji, kompanija takođe istražuje bezbednu, pouzdanu veštačku inteligenciju.

Na sličan način, kao osnivač istraživačkog saveza Sajber doline (Cyber Valley) u Baden-Virtembergu, Bosch ulaže 100 miliona evra u izgradnju kampusa za veštačku inteligenciju u kome će njegovih 700 stručnjaka uskoro raditi zajedno sa eksternim istraživačima i startap saradnicima.

I na kraju, ali ne manje važno, tu je Forum o digitalnom poverenju, odbor koji je osnovala kompanija Bosch, i čiji je cilj da podstakne prisan dijalog među stručnjacima iz vodećih međunarodnih udruženja i organizacija. Njegovih 11 članica sastaju se na Bosch ConnectedWorldu 2020. „Naš zajednički cilj je da učinimo internet stvari (IoT) bezbednim i pouzdanim”, rekao je Bole.

Više od 170 govornika i 80 izlagača

Bosch ConnectedWorld (19–20. februar 2020. godine) spaja više od 80 izlagača koji će prikazati najnovije trendove i dešavanja u umreženom svetu. Među više od 170 govornika su i CEO kompanije Bosch, Volkmar Dener, i direktor za tehnologiju i podatke kompanije Bosch, Mihael Bole, kao i Roland Buš (zamenik generalnog direktora kompanije Siemens), Aksel Stepken (predsednik upravnog odbora TÜV Süd) i Skot Gatri (izvršni potpredsednik Microsoft’s Cloud + AI Groupe).

Najvažniji događaji na konferenciji biće glavni govori, velika izložba i hakaton. Bosch ConnectedWorld se održava po sedmi put ove godine. To je jedna od najvećih konferencija posvećenih internetu stvari na svetu.

Smernice u etičkom kodeksu kompanije Bosch u oblasti veštačke inteligencije

 U svim Bosch proizvodima sa veštačkom inteligencijom treba da se ogleda naš etos „Tehnologija za život”, u kome se kombinuju potraga za inovacijama i osećaj društvene odgovornosti.

 Odluke veštačke inteligencije koje utiču na ljude ne smeju se donositi bez nadzora ljudi. Ona zapravo treba da predstavlja alat koji služi ljudima.

 Mi razvijamo bezbedne, robusne proizvode sa veštačkom inteligencijom koju je moguće objasniti.

 Poverenje predstavlja jednu od osnovnih vrednosti naše kompanije. Želimo da razvijamo AI proizvode kojima se može verovati.

 Prilikom razvoja proizvoda sa veštačkom inteligencijom poštujemo zakonske zahteve i druge etičke principe.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti