Dodeljene novčane nagrade u ukupnom iznosu od 190.000 dolara autorima 19 najboljih inovativnih rešenja iz Srbije

Komentari: 0

Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), dodelili su novčane nagrade u ukupnom iznosu od 190.000 dolara autorima 19 najboljih inovativnih rešenja iz Srbije za brži prelazak na cirkularnu ekonomiju, objavio je danas UNDP.

Nagrađena su privatna, javna i socijalna preduzeća, naučne institucije i udruženja građana.

Na svečanoj dodeli nagrada istaknuto je da će njihove inovacije doprineti efikasnijoj upotrebi resursa i energije, boljem upravljanju otpadom, a time i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i očuvanju životne sredine.

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Sandra Dokić izjavila je da primeri dobre prakse treba svima da budu motivacija za prelazak na održiviji način života.

"Za to je potrebna saradnja svih nas, od državne administracije koja priprema zakone i javne politike kojima može da usmerava pravac ka održivom razvoju, privrednog sektora koji treba da primenjuje propise, ali i da sam ima inicijativu za unapređenje svog poslovanja kroz zelene aktivnosti, pojasnila je Dokić. Potrebna je i saradnja naučno-istraživačkog sektora, koji je tu, kako je rekla, "da pruži podršku u osmišljavanju inovativnih tehnologija koji doprinose uštedi resursa i energije i svakako civilnog sektora koji je tu da sve podseti da se ljudsko zdravlje i kvalitet života čuva kroz zdravu životnu sredinu".

Zamenik stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji Fabricio Andreuci kazao je da cirkularna ekonomija povećava konkurentnost privrede i može da podstakne inkluzivan i pravedan ekonomski rast.

"Da bismo ubrzali prelazak na cirkularnu ekonomiju u Srbiji, podržavamo naučno-istraživački i privatni sektor da rade zajedno kako bi pretvorili inovacije u isplativa poslovna rešenja. Podstičemo i lokalne zajednice da redovnije primenjuju cirkularne modele u praksi, na primer kroz partnerstva između lokalnih samouprava i neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina", kazao je on.

Trinaest inovacija, koje su rezultat saradnje nauke i privrede, nagrađeno je "cirkularnim vaučerom" u vrednosti od po 10.000 dolara.

Među njima su rešenja za recikliranje stiropora i pepela u materijale koji mogu da se koriste u građevinskoj industriji, kao i za preradu otpada od voća i povrća u nove sirovine poput boja za namirnice i lepkova za industriju i građevinarstvo.

Šest najboljih ideja za uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u formalne tokove upravljanja otpadom nagrađeno je "cirkularnom nagradom", takođe u vrednosti od po 10.000 dolara.

Kako je istanutno, primena ovih rešenja će istovremeno doprineti smanjenju otpada i poboljšanju uslova rada sakupljača sekundarnih sirovina.

Na primer, Institut za regionalni razvoj planira osnivanje zadruge sakupljača otpadnog ulja iz domaćinstava, u koju će uključiti pripadnike ranjivih grupa poput Roma i osoba sa invaliditetom.

Da bi olakšali prikupljanje otpadnog ulja izradiće mobilnu aplikaciju i održati edukativne radionice za sakupljače i građane.

Svih 19 nagrađenih rešenja izabrano je putem ranije raspisanih javnih poziva, a biće realizovana tokom 2024.

Pored ovoga, na događaju je 14 velikih kompanija predstavilo mere koje planiraju ili već sprovode kako bi uštedeli resurse i energiju i smanjili zagađenje vode, vazduha i zemljišta, uključujući optimizaciju proizvodnih procesa, cirkularni dizajn proizvoda, pravilno tretiranje otpada i mere energetske efikasnosti.

Ovi planovi i mere za održivo poslovanje su odgovor na poziv "Prihvati cirkularni izazov" Ministarstva zaštite životne sredine.

Dodela nagrada je organizovana u okviru projekta "Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Srbiji – Cirkularne zajednice", koji sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP, uz finansijsku podršku GEF-a.

Izvor: Beta

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti