DELMIA Robotics

Komentari: 0

Potrebu za češćim usvajanjem inovacija i unapređivanjem proizvoda diktira tržište koje se svakim danom sve više menja i postaje zahtevnije. Kompanije sada moraju da pored bržeg razvoja svojih proizvoda, iste u veoma kratkom vremenskom roku prezentuju i plasiraju na tržište.

Takvo okruženje je sve veći izazov inženjerima i programerima, koji moraju zajedničkim radom da se brzo prilagode tržišnim promenama. Kompanijama su zbog toga neophodna različita softverska rešenja, koja im omogućavaju plasman proizvoda na tržište u veoma kratkom vremenskom periodu.

Kompleksnost cele problematike usvajanja novih proizvoda i njihov plasman na tržište, najviše su izraženi prilikom potrebe za izmenom automatizovanih proizvodnih linija kompanija, gde je zajednički rad inženjera i programera od ključne važnosti.

Kompanija Dassault Systèmes je razvila proizvod DELMIA, koji omogućava off-line programiranje i podešavanje i simulaciju industrijskih robota unutar proizvodnih linija.

Zahtevi koje automatizovane proizvodne linije danas treba da zadovolje, pored velike preciznosti izrade delova, su:

- fleksibilnost njihove izmene ili nadogradnje zbog učestale izmene samog proizvoda,

- brzi pokreti kako bi se vreme prinošenja delova proizvoda uštedelo,

- pouzdanost njihovog rada sa što je moguće manjim šansama za stvaranje greške, koja bi prouzrokovala škart.

Upravo DELMIA softver nudi prilagodljivo fleksibilno i jednostavno rešenje za definisanje pokreta robota proizvodnih linija, određivanje njihovih položaja unutar proizvodne linije, programiranje i na kraju simulaciju čitavog radnog okruženja i toka izrade proizvoda.

DELMIA softversko rešenje kompanije Dassault Systèmes omogućava inženjerima i programerima integrisano rešenje za simulaciju i off-line programiranje industrijskih robota stvaranjem virtuelnih proizvodnih postrojenja fabrike.

Modeliranje proizvoda na željeni način i modeliranje tačno onih proizvodnih operacija koje želimo da koristimo prilikom izrade proizvoda u realnom svetu, štedi mnogo resursa i vremena preduzećima. Ukoliko sve parametre podesimo unutar DELMIA interfejsa i isprogramiramo sve industrijske robote unutar virtuelne proizvodne linije, na vrlo jednostavan način ćemo sve podatke preneti na industrijske linije, što značajno povećava prihode uštedom vremena izmena industrijskih procesa i linija; odnosno vremena od realizacije procesa izrade novog proizvoda, preko procesa osposobljavanja industrijskih linija za proizvodnju novog proizvoda, nakon toga podešavanja svih parametara industrijskih robota na proizvodnoj liniji i na kraju puštanja u rad čitavog sistema, do konačnog plasmana proizvoda na tržište.

Sada je to mnogo jednostavnije, jer se u softveru DELMIA paralelno sa proizvodnjom trenutnih proizvoda, vrše sva podešavanja u virtuelnoj realnosti za proizvodne procese novih proizvoda.

Takođe, mogu se izvršiti analize mogućnosti pojavljivanja greške kao i njihovo otklanjanje ili smanjivanje mogućnosti za njihovo pojavljivanje, unutar softvera, pre nego što se program pusti u rad u realnom okruženju.

Na taj način obezbeđuje se jedan vid sigurnosti da neće doći do neočekivanih prekida proizvodnje, a ujedno i finansijskih gubitaka.

Pored mogućnosti koje pruža softver DELMIA za predviđanje i otklanjanje grešaka tokom proizvodnih procesa, softver takođe omogućava programerima i inženjerima da zajedničkim radom maksimalno unaprede iskorišćenost svih industrijskih robota. Time što će uskladiti trajanje svih procesa i dovesti do najmanjeg mogućeg trajanja praznog hoda između različitih operacija, odnosno prenošenja predmeta obrade od jednog do drugog robota. 

Gledajući na duži vremenski period, ukoliko kompanija poseduje podatke o proizvodnim linijama, vremenu izrade proizvoda, utrošenom materijalu i potrebnim finansijama, a uz to i mogućnost analize pojavljivanja i otklanjanja greške, analitičkim putem je moguće zajedno sa tokovima tržišta predvideti i razvojni put kompanije. Sve te mogućnosti ostvaruju se upravo uz pomoć softverskog rešenja koje je razvila kompanija Dassault Systèmes – DELMIA. 

Spojivši tri dela koji čine i utiču na tok životnog ciklusa proizvoda, odnosno sam krajnji proizvod, procese proizvodnje i resurse koji su potrebni za izradu proizvoda, DELMIA softversko rešenje nudi:

- virtuelno planiranje i analizu makro proizvodnih procesa (planiranje prostora proizvodnog pogona, planiranje vremena izrade, optimizovanje procesa i resursa, ocenjivanja proizvoda, analizu svih troškova i optimizovanje proizvodnih linija);

- virtuelno planiranje mikro procesa izrade (proizvodnja i održavanje mašina i alata, linija montaže, detaljno planiranje rasporeda unutar svakog dela proizvodne linije, proizvodne operacije mašina, performanse radne snage i interaktivnosti među različitim činiocima proizvodnog pogona);

- planiranje resursa i simulacije (simulacija proizvodnog toka fabrike, simulacija pokreta svakog industrijskog robota, off-line programiranje industrijskog robota, programiranje numerički kontrolisanih mašina, analiza ergonomije radnog okruženja, analiza svakog dela proizvodnog postrojenja).

Softversko rešenje DELMIA unapređuje i pojednostavljuje upravljanje proizvodnim linijama jednog preduzeća, time što inženjerima i programerima stvara platformu na kojoj zajedno i istovremeno mogu razvijati proizvodne pogone kompanija. Ova platforma omogućava značajno skraćenje vremena proizvodnje, smanjuje verovatnoću pojave greške unutar proizvodnih linija i time značajno štedi finansijske resurse kompanija, skraćuje vreme izrade proizvoda, tako da krajnji korisnici budu zadovoljni kvalitetom i cenom proizvoda.

Razvojem ovakvih softverskih rešenja, može se pretpostaviti da će kompanije svoje proizvodne pogone unapređivati znatno brže i efikasnije, a programeri i inženjeri će se sve više baviti problematikom skraćenja vremena proizvodnje.

CADCAM Data d.o.o.
Adresa: Kneza Višeslava 70A,
11 030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3573 007
Fax: +381 11 3573 007
E-mail: info.rs@cadcam-group.eu
Web: www.cadcam-group.eu/rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti