TRIM DOO - EFIKASNO PRAĆENJE PROIZVODNJE KABLOVA I CEVI

Komentari: 0

Imati odgovarajuće informacije o tome šta se dešava u procesu proizvodnje u realnom vremenu, postaje vitalna potreba u procesnoj industriji.

Predstavljamo Vam Bluebox – inteligentni sistem kompanije Maillefer, za prikupljanje i analizu podataka,  omogućava bolju kontrolu procesa proizvodnje i olakšava održavanje procesne opreme u oblasti kablovske industrije i proizvodnje cevi.

Maillefer je razvio jedinstveni sistem tzv. “Smart monitoring”, čija je osnova Bluebox uređaj, zahvaljujući kome je moguće u realnom vremenu pratiti performanse svih proizvodnih linija ili neke konkretne mašine u okviru linije, bez obzira na to da li se radi o Maillefer ekstruzionim linijama ili nekog drugog proizvođača.

Praćenje ključnih parametara omogućava identifikaciju slabih tačaka u procesu proizvodnje i njihovo eliminisanje kako bi se dobio konstantan visok nivo kvaliteta proizvoda.

Sistem se prilagođava potrebama korisnika i različiti tipovi informacija se kreiraju po meri različitih organizacionih jedinica – od službe održavanja do najvišeg rukovodstva.

Samim tim, Smart Monitorig (Bluebox) ima tri modula u zavisnosti od specifičnosti zahteva:

• "Pametni podaci" - modul namenjen sektorima kontrole kvaliteta, procesnog inženjeringa i istraživanja i razvoja.

Ova funkcija podrazumeva prikupljanje podataka sa svih linija na jednom mestu i alate za analizu podataka i kreiranje izveštaja preko Historian Client softvera.

Moguće je neograničeno skladištenje od 500 do 10.000 različitih parametara procesa proizvodnje koje korisnik sam bira.

• "Pametna proizvodnja" – za potrebe menadžmenta i procesnog inženjeringa.

To je alat u obliku kontrolne table (Web Client) koji kroz vizuelizaciju pokazuje status procesa proizvodnje u realnom vremenu.

• "Pametno održavanje" – ovaj modul je od najveće pomoći službama održavanja i proizvodnje, jer sadrži smernice za preventivno održavanje kako bi se uradila prava stvar u pravo vreme.

Ovo je servisni alat sa planerom koji umnogome olakšava posao timu održavanja.

Svaki korisnik dobija kompletnu elektronsku dokumentaciju za svaku ekstruzionu liniju sa detaljnim instrukcijama i ilustracijama – MED 3.0 (Maillefer e-Documentati on).

Tako npr. ukoliko je potrebno zameniti određeni rezervni deo, korisnik može vrlo brzo da ga identifikuje u tehničkom crtežu i direktno pošalje zahtev za taj rezervni deo.

Ovakvi zahtevi imaju prioritet prilikom obrade zahteva korisnika i brže se obrađuju baš zato što su precizniji i jasno odražavaju potrebu korisnika.

Koristi Maillefer "Smart Monitoring" sistema su brojne:

1. Podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i njihovo držanje na konstantnom nivou

2. Olakšavanje i skraćivanje postupka održavanja i svođenje na minimum zastoja u proizvodnji

3. Veoma jednostavan način prikupljanja podataka vezano za kvalitet proizvoda

4. Čuvanje podataka bez vremenskog ograničenja

5. Jednostavan je za upotrebu i kreiranje izveštaja

6. Zasnovan je na isti m alati ma kao i Maillefer PSU - Historian desktop tools

7. Laka izmena i dodavanje parametara koji se žele pratiti .

Ova inovacija je predstavljena na sajmu "WIRE 2022" u Dizeldorfu, a za više informacija možete kontaktirati ekskluzivnog zastupnika kompanije Maillefer za region bivše Jugoslavije i Bugarske, kompaniju Trim d.o.o. iz Jagodine.

Trim d.o.o.
Ribarska 83, 35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti