Transformacija mreže uz softverski definisano umrežavanje

Komentari: 0

Evolucija poslovanja je postavila digitalnu transformaciju u središte poslovnih strategija, naročito za radne organizacije koje imaju više lokacija na kojima posluju, razgranatu mrežu objekata ili zaposlene koji rade od kuće, što zahteva unapređenje tehnologije i digitalnih kanala komunikacije.

 

Prema tome, pred biznisima su novi izazovi koji podrazumevaju prilagođavanje pristupa, kako bi uspešno i pravovremeno umrežili više udaljenih lokacija sa centralnom lokacijom i cloud-om, zasigurnu i stabilnu razmenu podataka u realnom vremenu, uspešno korišćenje aplikacija, kao i aktivaciju novih lokacija u kratkom vremenskom periodu.

Kada mreža funkcioniše efikasno, povećava se pouzdanost i dostupnost aplikacija, onlajn sastanci se održavaju sa odličnim kvalitetom veze, slanje mejlova koji sadrže poverljive poslovne podatke je bezbedno, a mrežom je jednostavno upravljati, uz manju upotrebu resursa.

Rešenje koje će omogućiti ostvarenje navedenih ciljeva u poslovanju i funkcionisanju biznisa je A1 SD WAN, softverski definisana WAN mreža nove generacije sa inteligentnim funkcijama koje povezuju poslovne jedinice u integrisanu komunikacionu infrastrukturu.

Znajući da su biznisima neophodni agilnost, veća produktivnost, veći kapaciteti i bezbednost, A1 Srbija je poslovnim korisnicima omogućio ovu managed service uslugu pomoću koje se saobraćaj optimizuje preko više dostupnih veza, dajući im preglednost i kontrolu saobraćaja u realnom vremenu.

Istovremeno, A1-SD WAN je pristupačna alternativa MPLS umrežavanju, dok je u poređenju sa VPN mrežom, nudi veću fleksibilnost.

VPN-ovi su obično dizajnirani tako da šalju sav saobraćaj preko jedne mrežne veze, dok A1 SD-WAN omogućava optimizovano rutiranje saobraćaja preko više transportnih medija, kao što su MPLS, mobilni/5G ili širokopojasni internet, u zavisnosti od poslovnih potreba.

Kako funkcioniše A1 SD-WAN?

A1 SD-WAN će dinamički usmeravati saobraćaj na najbolji dostupni link ili u skladu sa definisanim biznis polisima, koristeći napredne algoritme provere kvaliteta mreže i njenih linkova u realnom vremenu.

Ako dostupne veze pokazuju bilo kakve probleme u prenosu odmah će se primeniti mehanizam regulacije kako bi se osigurale performanse aplikacija visokog prioriteta.

Zahvaljujući savremenom A1 SD-WAN rešenju, koje uključuje inteligentni pristup mrežnom funkcionisanju, možete da imate bolju vidljivost i kontrolu nad vašim saobraćajem u realnom vremenu, kao i da upravljate čitavom mrežom iz jednog centra i reagujete na eventualne probleme u roku od nekoliko sekundi.

Nove lokacije se mogu povezati za par sati i to uz koncept zero-touch provisioning-a, jer su uređaju koji se pošalje na lokaciju potrebni samo internet veza i napajanje.

„KLJUČ U RUKE”

A1 Srbija kroz svoju Managed Service uslugu pokriva sve faze procesa neophodnog za uspešno dimenzionisanje, implementaciju i održavanje SD-WAN rešenja uz pružanje strogih SLA uslova koji garantuju sigurnost i omogućavaju korisnicima da izborom pouzdanog partnera kreiraju mrežu najviših performansi.

PoC – proof of concept

A1 Srbija nudi PoC, koji uključuje organizaciju malog projekta da se vidi kako određene inovativne funkcionalnosti funkcionišu u stvarnom svetu, u okruženju mreže korisnika.

PoC je odličan način da se učvrsti poverenje i pokazu najznačajnije prednosti tehnologije.

Prijavom do 31. decembra stičete mogućnost besplatnog testiranja SD-WAN rešenja u vašoj poslovnoj mreži. Iskoristite priliku da proverite funkcionisanje nove inteligentne mreže.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti