KAN-THERM ULTRAPRESS SISTEM - KVALITET I SIGURNOST

Komentari: 0

KAN, POLJSKI proizvođač modernih instalacija ne usporava. Transformacija dobro poznate KAN-therm porodice koju mnogi koriste je postala non plus ultra, da bi još više odgovarala onim zahtevima, koje kupci i poslovni partneri očekuju od ove marke.

Kakve novosti je KAN-therm ultraPRESS sistem doneo?

Stabilna baza

KAN-therm Press je godinama oborio mnogobrojne predrasude u vezi funkcionisanja saniter instalacija.

Najbitnija prednost je njegova mnogostranost i izvanredni kvalitet, koja omogućava da bude primenljiv i kod najneobičnijih rešenja.

KAN međutim ne odmara ni dalje. U skoroj prošlosti je debitovao KAN-therm ultraPRESS sistem koji se gradi na iskustvu prethodnih proizvoda:

- Već se na prvi pogled može videti da su priključci dobili novu boju, napravljeni su od lakog PPSU-a -pokazuje Mariusz CHOROSZUCHA- direktor tehničkog odeljenja KAN Grupe.

Mesing priključke smo dopunili skalom proizvoda koji poseduju novi prečnik od 32x3 mm. Radi olakšanja radova oko montaže našim klijentima pružamo i personalizovane KAN alate.

Oprema se sastoji od tri alata tipa U i TH, koji imaju automatsku opuštajuću funkciju. Štaviše, proizvode KAN-therm ultraPRESS-a distribuiramo u takvim paketima, sa kojih je još lakše pročitati svaki bitan parametar.

Treba da se spomene i obnovljena signalizacija kojom smo želeli da olakšamo identifikaciju.

Pojedini proizvodi u porodici KAN-therm ultraPRESS su dobili isti kataloški broj kao prethodnici istih proizvoda.

Zahvaljujući ovim izmenama, proizvodi KAN-therm ultraPRESS-a su dobili novi koherentni dezen.

Za vreme proizvodnje je maksimalno ispunjen i zahtev smanjenja ne reciklirajućeg otpada, što je preduzeće preduzelo da realizuje.

Treba dodati da je KAN-therm ultraPRESS u potpunosti kompatibilan i razmenjliv sa postojećim proizvodima KAN-therm PRESS sistema, kako po pitanju instalacija, tako i po pitanju cevi.

Kataloški broj i cena elemenata KAN-therm ultraPRESS sistema će biti identična sa prethodnicima istih proizvoda.

Zdrava i čista voda

KAN-therm ultraPRESS sistem poseduje mogobrojne nezavisne internacionalne sertifikate, koje su izdate od strane laboratorija po sprovedenim strogo propisanim pravilima.

Proizvod koji je proizveden od neodgovarajućeg materijala može da zagadi vodu, može da rastvori metale ili može doprineti umnožavanju bakterija, što će dovesti do rezultata da će voda imati neprijatan miris ili ukus, a može da bude i štetno po zdravlje.

Sertifikati utvrđuju da prilikom kupovine KAN proizvoda, Vi ujedno dobijate i garanciju da proizvedena instalacija odgovara dotičnim zakonima i propisima.

Rotacija tople vode i borba protiv Legionella

Jedan od najvažnijih aspekta KAN-a jeste da osigura pristup čistoj vodi. Prema tome, ponuda KAN-therm ultraPRESS sistema sadrži jednu specijalnu instalaciju koja se prvenstveno koristi kod javnih vodovodnih sistema.

Zidni disk u U-obliku je pristupačan sa najpoznatijim i najraspostranjenijim prečnikom (16xG1 / 2 ”x16 és 20xG1 / 2” x20).

Ovaj komponent osigurava konstantnu rotaciju korišćene tople vode, te neće doći do zastoja vode na duže vreme, gde se naime javlja opasnost umnožavanja bakterija Legionella.

Štaviše, instalacija je snabdevena zvučnom izolacijom u vidu gumenog furnira, koji se u potpunosti izoluje od ostalih elemenata sistema, sprečava buku i uskraćuje vibracije koje proističu iz funkcionisanja cevnog sistema.

Sastojci vrhunskog kvaliteta - voda za piće bez nikla

Treba spomenuti i to, da u ponudi KAN-therm ultraPRESS sistema svaka instalacija od mesinga odgovara opštim uslovima 4MS, koji cilja minimalizaciju koncentracije teških metala u vodi za piće.

Priključak je proizveden od mesinga vrhunskog kvaliteta koji garantuje da neće stupiti u hemijsku reakciju sa vodom za piće koja unutra teče.

Sigurnost

Prednost sistema koji se ne može dovesti u pitanje jeste sigurnost koju pružaju priključci sa LBP (Leak Before Press) funkcijom, zahvaljujući čemu priključci koji nisu pritisnuti, ne samo pod pritiskom već i za vreme popunjavanja sistema pokazuju curenje. LBP funkcija ne dozvoljava da priključci ostanu u nedovoljno pritisnutom stanju.

Druga prednost KAN-therm ultraPRESS sistema je, da pruža zaštitu protiv povrede O-prstena.

Zahvaljujući specijalnoj formi stabla priključci i O-prsteni neće se protezati iznad konture stabla, i prilikom ugrađivanja ceva nisu izloženi povredi. Na ovaj način nepotrebno je formiranje i razbijanje unutrašnje ivice cevi, prema tome montiranje je lakše i brže.

Dugotrajnost KAN rešenja

Proizvodi KAN-therm ultraPRESS porodice imaju veliku mehaničku tvrdnoću, snabdeveni su slojom EVOH koja je potrebna za kompatibilitet sa cevima PEXC, PERT, blueFLOOR PERT, higijenske i estetske prednosti koje će se pokazati za vreme instalacije mogu se primenjivati kod glikol transfernih sistema i zaštićeni su od elektrohemijske korozije.

Zbog toga KAN-therm ultraPRESS sistem nudi dugotrajnost i najbolji kvalitet po pristupačnoj ceni.

Za KAN je uvek zadovoljstvo i sigurnost kupca i montera u fokusu. 

KONTAKTI:
KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 4.
2051 Biatorbágy
tel. +36 23 77 0062
e-mail: info.hungary@kan-therm.com
Sales Representative Serbia:
Nebojša Žakula

Inženjer projekta - Srbija,
Makedonija i Crna Gora
+381 692 457 594
nzakula@kan-therm.com
info.serbia@kan-therm.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti