HXGN ROBOTIC AUTOMATION

Komentari: 0

HxGN Robotic Automation je intuitivni, fleksibilni i skalabilni upravljački robotski software konstruisan kako bi se uprostilo programiranje automatskih mernih i kontrolnih aplikacija.

HxGN Robotic Automation software je set alata za efikasno planiranje, programiranje i upravljanje robotskim ćelijama svih velikih proizvođača robota, kao i za integrisanje sa širim ekosistemom proizvodnih software-a, uprošćavajući proces prikupljanja podataka u pametnim proizvodnim procesima.

HxGN Robotic Automation omogućava da automatska merenja budu pristupačnija i specifično je kreiran da, sa svojim intuitivnim interfejsom, efikasnije i pouzdanije upravlja senzorima, software-ima i robotskom opremom merne ćelije.

Konstruisan je kako bi eliminisao kompleksnost robotske automatizacije, HxGN Robotic Automation koristi jednostavne UX principe, intuitivne tokove rada i automatsko generisanje programa koji omogućava operaterima, koji nisu eksperti , da bezbedno i efikasno programiraju kontrolne aplikacije.

Hardversko softverski set alata se besprekorno integriše sa postojećim tokovima rada i tehnologijama unapređujući fleksibilnost Vaše automatske kontrolne ćelije integrišući nove senzore, software i robotsku opremu kako bi se Vaše rešenje po potrebi uskladilo sa različitim aplikacijama.

Offline programersko okruženje HxGN Robotic Automation ima mogućnost precizne simulacije putanja, to omogućava virtuelno puštanje u rad sistema i brzo dostavljanje programa u realnu ćeliju sa ciljem maksimizovanja iskorišćenja opreme.

Bez obzira da li je Vaša automatizovana kontrolna ćelija integrisana sa proizvodnom linijom ili nije, ili se nalazi pored proizvodne linije, HxGN Robotic Automation osigurava bogato prikupljanje podataka bez kompleksnosti .

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Modeliranje mašina

Napredni konstrukcioni alati HxGN Robotic Automation-a Vam omogućavaju precizno modeliranje bilo koje mašine ili kinematske naprave od početka, ili koristeći drag and drop elemente iz biblioteke software-a, kako bi omogućili brzo i precizno offline programiranje u deliću vremena.

Modeliranje ćelije i raspored

Raspored merne ćelije se lako konstruiše i odobrava koristeći drag and drop elemente iz biblioteke software-a, postoji mogućnost uvoza CAD modela za kreiranje novih stavki, kao i vizuelni alati za raspoređivanje, lociranje i poravnanje, što omogućava da virtuelno puštanje u rad ćelije postane realnost.

Automatsko generisanje putanje robota

Napredni algoritmi HxGN Robotic Automation omogućavaju automatsko generisanje putanje robota na osnovu kontrolnih planova ili na osnovu zapremine i površine koja je u žiži interesovanja tako da programiranje robota nije nikada bilo jednostavnije.

Izbegavanje sudara

Detekcija sudara u realnom vremenu, kao i alati za izbegavanje sudara osiguravaju bezbedno generisanje putanje robota, istovremeno programski alat za odobrenje putanja otkriva i rešava potencijalne probleme pre nego što se oni pojave, izbegavajući skupocene greške

Offline i online izvršavanje robotskog programa

Veoma precizno programersko okruženje HxGN Robotic Automation-a omogućava kompletno izvršenje programa u offline režimu sa realističnim simulacijama koje virtuelno puštanje u rad čini mogućim, dok direktni interfejs software-a sa hardware-om ćelije omogućava punu kontrolu realne ćelije u svrhu brze online primene.

Integracija sa Hexagon metrološkim software-om

Direktna integracija između HxGN Robotic Automation i Hexagon metroloških software-a, kao što su PC-DMIS ili Inspire, omogućava nominalnu i aktuelnu razmenu podataka, proširujući mogućnosti analize mernih podataka.

Napredna analitika i kontrola procesa

HxGN Robotic Automation se može integrisati sa postojećim rešenjima za statističku kontrolu procesa kako bi se najbolje iskoristile velike količine prikupljenih podataka i omogućila napredna analitika i kontrola procesa.

Laka integracija novog hardware-a i software-a

HxGN Robotic Automation je specifično dizajniran i “izgrađen od temelja“ za potrebe automatizovane metrologije sa mogućnošću integracije sa širim proizvodnim okruženjem – senzori, software i roboti bilo kojeg proizvođača – jednostavno i prilagodljivo.

Tel/Mob: +381 63 21 75 64,
info.rs@hexagon.com
HexagonMI.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti