Senzori za aplikacije u logistici i industrijskoj automatizaciji

Komentari: 0

Biti lider u oblasti intralogistike danas sa zahtevima za isporuke "danas za sutra", "isti dan" ili čak "isporuka za jedan sat" zahteva sofisticirana rešenja i visoko automatizovane distribucione centre.

Inteligentni senzori baza su i deo ovakvih rešenja.

Prekidački senzori za detekciju, merni senzori za pozicioniranje, sigurnost/zaštita ljudi i mašina, identifikacija (čitanje bar kodova, vision sistemi), prenos podataka.

I sve to u skladu sa zahtevima I4.0.

Moderni senzori postaju sve efikasniji i mogu da obavljaju više funkcija istovremeno pa se samim tim i njihov broj smanjuje.

Takođe mogu da proveravaju sami sebe pa su vremena zastoja maksimalno smanjena.

Savremena cloud rešenja za monitoring i održavanje omogućavaju pristup procesnim podacima sa bilo koje tačke u svetu.

 

Senzorska rešenja za automatizovana regalna skladišta:

 

 

*Pozicioniranje i sigurnosno pozicioniranje (do PLe) preko bar-code sistema za pozicioniranje

*Pozicioniranje sa laserskim sistemom (300m, apsolutna tačnost 5mm),

*Pozicioniranje unutar ćelije preko senzora ili preko senzora na bazi kamere (jedna ili dve dubine skladištenja)

*Optički prenos podataka do 100Mb/s, 500m

*Kontrola/detekcija prisustva

*Detekcija finalne pozicije*

*Zaštita od kolizije

 

Senzorska rešenja za konvejere:

 

 

*Pouzdana detekcija ustrečovanih paleta

*Detekcija paleta raznih oblika, oštećenih paleta, detekcija sa donje strane

*Monitoring dimenzija palete

*Kontrola pristupa konvejerima/zaštita ljudi

*Čitanje kodova na paletama, kontejnerima, kutijama

*Detekcija kontejnera/kontrola pozicije flapsova

*RFID identifikacija kontejnera i paleta

*Provera sadržaja kontejnera

*Provera kontura/dimenzija kutija*

*Detekcija koverata/pakovanja nepravilnog oblika

 

Senzorska rešenja za AGV vozila

 

 

*senzorska rešenja za šinski transport

*kranove

*pokretne police

*pikovanje

Tipteh
Ulica Moše Pijade 17A
11224 Vrčin, Beograd
Srbija
Tel:+38111 8053 628
www.tipteh.rs

 

 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti