Pilot projekat izgradnje geotermalne elektrane u opštini Lendava, Slovenija

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Pilot projekat izgradnje geotermalne elektrane u opštini Lendava podstiče velika očekivanja i Pomurja i države.

Investicija je procenjena na 1,2 mil EUR, a početna ispitivanja nove elektrane koja se gradi na napuštenoj gasnoj bušotini i za koju se procenjuje da će proizvoditi 400 megavat sati električne energije godišnje, planirana je za jun.

U opštini Lendava, u Sloveniji, zvanično je počela izgradnja pilot geotermalne elektrane na napuštenoj gasnoj bušotini u Čentibi.

Prema rečima nadležnih, projekat predstavlja veliku razvojnu šansu, kako za lokalnu sredinu, tako i za državu.

U slučaju dobrih rezultata pilot projekta SI-Geo-Electriciti, nadležni predviđaju da će koncept geotermalne elektrane moći da se koristi i na drugim napuštenim bušotinama u Sloveniji i širom sveta.

Na predstavljanju projekta, generalni direktor Dravskih elektrana Maribor Damjan Seme je istakao da je to u svetskim razmerama tržišna niša u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

- Pilot projekat će biti prva primena ovog principa, koji je plod slovenačkog znanja. Implementacija projekta predstavlja novi korak na putu razvoja i tranzicije ka niskougljeničnom društvu - rekao je Seme.

Pilot geotermalna elektrana na bušotini Pg-8 će iskoristiti geotermalni energetski potencijal postojeće suve neproizvodne bušotine dužine oko tri hiljade metara.

Reč je o potpuno zatvorenom sistemu gde tečna rashladna tečnost (amonijak) neće doći u kontakt sa pregrejanom stenom, prema objašnjenju stručnjaka.

Kako su pojasnili, bunar je obložen i cementiran i kao takav potpuno zapečaćen.

Investicija je procenjena na 1,2 mil EUR, a početna ispitivanja nove elektrane, za koju se procenjuje da će proizvoditi 400 megavat sati električne energije godišnje, zakazana su za jun.

Prema rečima ministra za razvoj i evropsku kohezionu politiku Aleksandra Jevšeka, inovativni pilot projekat može da predstavlja važnu prekretnicu za korišćenje geotermalne energije bez ugljenika na napuštenim gasnim i naftnim bušotinama u Sloveniji i svetu.

Kako je dodao, radi se o izuzetnoj razvojnoj šansi za Pomurje.

Geotermalna elektrana velika prilika

I gradonačelnik lendavske opštine Janez Mađar vidi geotermalnu elektranu kao veliku priliku, kako za opštinu, tako i za celu državu.

On je podsetio da su aktivnosti korišćenja geotermalne energije u Lendavi započete pre nekoliko godina i da se ova vrsta energije koristi u turizmu, poljoprivredi i daljinskom grejanju.

Prilikom izgradnje elektrane u Čentibi prvo se izvode podzemni radovi koji su počeli prošlog decembra.

To uključuje uklanjanje postojećih cevi, za šta će se koristiti poseban lift sa dodatnom opremom.

Njime će izvući trenutnu instalaciju u bunar, nakon čega sledi provera gasopropusnosti bunara, ugradnja geotermalne gravitacione toplotne cevi i provera gasopropusnosti prostora između cevi u bušotini.

Potom će uslediti aktivnosti na nadzemnom delu izgradnje pilot geotermalne elektrane.

Gradiće se tri građevinske baze, kanalizacija, vodovod i električni vodovi.

Radovi će se izvoditi i na elektro i mašinskim instalacijama, nakon čega će uslediti tehnički pregled, modelovanje i dugotrajno praćenje probnog rada.

Nakon toga će uslediti procena geotermalnog potencijala napuštenih naftnih i gasnih bušotina u Sloveniji i smernice za razvoj projekata za izgradnju inovativnih geotermalnih elektrana.

Dravske elektrane Maribor su u maju prošle godine dobile građevinsku dozvolu za ovaj projekat od upravne jedinice Lendava.

Kompanija Petrol Geo, koja je jedan od partnera na projektu, započela je podzemne radove na pomenutom napuštenom bunaru prošlog decembra.

Izvor: Energija Balkana

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti