PANTA REI, KONTROLA KVALITETA U INDUSTRIJI I VRHUNSKA LABORATORIJSKA OPREMA

Komentari: 0

Da li bi vašem preduzeću koristilo da obrati više pažnje na kontrolu kvaliteta materijala i proizvoda?

Sve teče i sve se menja. Pre nego što za nešto kažete da je u čvrstom stanju, nepromenljivo, razmislite dobro o posledicama svoga stava.

Već sada ništa na ovom svetu nije isto kao na početku ovog teksta.

Svi bismo rekli da staklo, na primer, spada u krute i čvrste materijale. Međutim, ono se ponaša kao fluid. Drugim rečima, staklo teče pod uticajem gravitacije, ali istina to je tečenje dosta sporo.

Dokaz za ovo su stakla na starim crkvama, gde su merenja njihove debljine potvrdila da su stakla na svom gornjem delu tanja nego pri svom dnu.

O ovim činjenicama uči nas relativno mlada nauka – reologija, nauka koja se bavi proučavanjem deformacija i tečenjem materijala, nauka koja je ime dobila po čuvenoj Heraklitovoj filozofemi: Panta rei.

Reologija danas ima veliku primenu i nezaobilazna je u različitim granama nauke, industrije i tehnologije. Igra veliku ulogu u geologiji, rudarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, u proizvodnji polimera, boja, ulja i sl., uopšte u industriji i tehnologiji ima značajnu primenu u segmentu kontrole kvaliteta.

Da li bi vašem preduzeću koristilo da obrati više pažnje na kontrolu kvaliteta materijala i proizvoda? Svakako, da.

Kontrola kvaliteta osigurava kvalitet procesa proizvodnje i krajnji kvalitet proizvoda. Kako bi vaši proizvodi i usluge konstantno ispunjavali visoke zahteve i potrebe kupaca, mehanički i hemijsko analitički testovi neophodni su za održavanje standarda samog ciklusa proizvodnje.

Napredak u mernoj tehnologiji i savremena laboratorijska oprema, kao i analize, mnogo doprinose monitoringu kontrole kvaliteta u svim granama industrije i tehnologije.

Industrija, istraživački centri, instituti i laboratorije širom sveta zahtevaju pouzdanost i tačnost ove merne opreme. A u toj oblasti nemački Helmut Fischer postavlja najviši standard i kvalitet, te razvija tehnološki najnaprednije merne sisteme u svetu.

Dobra vest je da je Helmut Fisher konačno stigao i u Srbiju. Kompanija Labsys SRB ovlašćeni je distributer mernih uređaja Helmut Fischer. Pored ove nemačke kompanije sa izuzetnim svetskim renomeom, Labsys SRB u svojoj širokoj ponudi ima i merne uređaje i laboratorijsku opremu drugih poznatih svetskih brendova, kao što su Innovatest, Instron, Julabo, TQC Sheen, Espec, Brookfield Ametek, Ascott, Orma i mnoge druge.

Sa svojim ekspertskim timom, kompanija pored prodaje, nudi i instalaciju i vrši obuku na laboratorijskoj opremi za vaše osoblje, nudi redovan servis i periodično održavanje opreme, originalne rezervne delove, kao i sertifikovanje opreme prema GLP standardima.

Na koja se sve područja, koja merenja, i na koje vrste testova i metoda kontrole kvaliteta odnosi ponuda ove kompanije? Na analizu zlata i pronalaženje lažnih zlatnih poluga, ali i na analizu i određivanje čistoće srebra, paladijuma i drugih metala, na merenje višeslojnih prevlaka ED XRF metodom, na NDT testiranje uzoraka i merenje debljine slojeva, kao i na ultrazvučna i druga NDT merenja u nehumanim uslovima (robotizovana merenja u lakirnicama i sl.), potom na reologiju njutnovskih i ne-njutnovskih tečnosti, na merenje debljine galvanskog sloja, na merenje tvrdoće, mikrotvrdoće, tečnosti polimera, na torzijska merenja, na merenje žilavosti, na specijalna korozivna ispitivanja, kao i na simulaciju specijalnih klimatskih uslova, na termostatiranjeitd.

Slovenačka kompanija Labsys, koja je u Srbiji 2017. godine otvorila svoje predstavništvo, preko 25 godina uvodi najmodernije merne instrumente u sve grane industrije našeg regiona. Sarađuje sa velikim brojem preduzeća i laboratorija, kao što su Knauf, Surtec, Hidria, Livar, Cimos, Kovinoplastika i drugi, a možete ih posetiti i na sajmu tehnike, koji se održava u Beogradu u maju 2019. godine.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti