MONTAŽA KAN-THERM ULTRAPRESS SISTEMA [INSTALACIJA]

Komentari: 0

KAN-therm ultraPRESS je savremeni, sveobuhvatni sistem koji se sastoji od polietilenskih cevi, PETRA cevi obloženih aluminijumom, kao i PPSU ili mesinganih fitinga prečnika 16-63 mm.

KAN-therm ultraPRESS sistem predstavlja novi pristup u primeni sanitarnih sistema. Ovaj sistem je nastao u cilju da olakša rad instalatera i da pruža pouzdano i efikasno rešenje pri instalaciji.

PREDNOSTI KAN-THERM ULTRAPRESS SISTEMA

Prema rečima stručnjaka, KAN-therm ultraPRESS sistem znači sledeće:

• udobnost – jednostavna i bezbedna montaža, naime, nije potrebno izvršiti kalibraciju i oštrenje cevi (za cevi prečnika od 16 do 32 mm)

• bezbednost - specijalni dizajn čelične obujmice takoreći zahteva automatsko i pravilno prianjanje stezne čeljusti . Ova konstrukcija je sposobna da eliminiše greške pri instalaciji koje su nastale zbog nepravilnog podešavanja steznih čeljusti .

• univerzalan - stezne čeljusti se mogu koristiti sa dve različite vrste profila: 16-40 mm (U ili TH), 50-63 mm (TH).

Dodatne značajne prednosti sistema:

• kompatibilnost - spojnice su prikladne za PERTAL cevi obložene aluminijumom. Osim toga, PERT i PEXT cevi, kao i blue PERT cevi obložene EVOH slojem takođe su prikladni za ovaj sistem.

• jednostavna identi fi kacija - zahvaljujuć i prstenovima u boji od plastike, prečnika 16-40 mm, identifikacija prečnika spojnice nikada nije bila lakša!

• LPB (Leak Before Press) = funkcija označavanja nepresovanih spojeva (u opsegu od 16-32 mm) omogućava da se lakše prepozna curenje spoja već tokom punjenja vodom, u skladu sa DVGW propisima

INSTALACIJA = BRZA MONTAŽA, UDOBNOST I BEZBEDNOST

Siguran spoj bez praznina u KAN-therm ultraPRESS sistemu obezbeđen je čeličnom obujmicom za stezanje cevi i spojnice.

Montažu spoja pomažu jednostavni i univerzalni alati .

Spoj ne zahteva primenu dodatne izolacije, npr. traka, konoplje.

Prilikom projektovanja KANtherm ultraPRESS sistema sledili smo sledeć i princip: “brza montaža – trajni efekat“.

Uz ovaj pristup, građevinski i unutrašnji radovi se vidljivo ubrzavaju.

U slučaju spojnica prečnika 16, 20, 25, 26, 32 i 40 mm montaža KANtherm ultraPRESS sistema se minimalno razlikuje u odnosu na montažu spojnica prečnika 50 i 63 mm.

Bez obzira na veličinu spojnica, preporučuje se da se spojevi tipa “press“ vrše na temperaturi iznad 0°C stepeni.

Montaža KAN-therm ultraPRESS sistema prečnika 16, 20, 25, 26, 32 i 40 mm

1. Započnite montažu KAN-therm ultraPRESS spojeva tako da prvo presecite cev na željenu veličinu okomito na pravac osovine cevi.

Vodite računa da alat za sečenje bude oštar (u slučaju PETRAL cevi koristite makaze, ili valjkasti rezač cevi)!

Zašto je to važno?

U slučaju KAN-therm ultraPRESS spojnica prečnika 16-32 mm nije potrebno izoštriti ivice cevi, pod uslovom da se koristi oštar alat za sečenje, te da se spojnica i osa cevi poklapaju.

U slučaju spojnica već eg prečnika (25 mm i veći), preporučuje se upotreba kalibratora cevi kako bi bilo lakše spojiti cev i spojnicu.

U slučaju cevi prečnika 40 mm kalibracija cevi je neophodna.

2. Formirajte cev na željeni oblik tako da se pridržavate minimalne veličine radijusa zakrivljenosti od R >5 Dz.

Ukoliko koristi te mehaničku mašinu za savijanje, minimalna vrednost radijusa zakrivljenosti u slučaju prečnika 16-20 mm iznosi R>3,5 Dz. Savijanje vršite na udaljenosti od 10 × Dz od datog spoja.

3. Gurnite cev u spojnicu dok se ne zaustavi, a pri tome zadržite osovinski spoj na spojnici.

4. Proverite koliko duboko je cev udubljena u spojnicu. Ako cev udubljena u spojnicu potpuno prekriva kontrolne otvore čelične obujmice, može se započeti presovanje sa alatom za presovanje cevi.

Ako koristite alat za presovanje sa čeljusti ti pa “U“, postavite čeljust tačno na čeličnu obujmicu između ivice plastičnog odstojnog prstena i čeličnog prstena, okomito na kraj (panj) spojnice.

Ako koristite alat za presovanje sa čeljusti tipa "TH", postavite čeljust na plastični odstojni prsten (spoljni žleb čeljusti će zahvatiti prsten).

U oba slučaja, konstrukcija spojnice omogućuje da čeljusti alata za presovanje ne skliznu na stranu tokom presovanja.

5. Pokrenite mašinu za presovanje i izvršite povezivanje. Proces presovanja traje sve dok se čeljusti alata potpuno ne zatvore.

Presovanje obujmice na cev može se izvršiti samo jednom.

6. Otpustite čeljusti mašine za presovanje i uklonite alat sa stisnute obujmice.

Spoj je spreman za ispiti vanje pritiska.

Montaža KAN-therm ultraPRESS sistema prečnika 50 i 63 mm

1. Presecite cev pomoću valjkastog rezača cevi okomito na pravac osovine.

2. Izvršite kalibraciju cevi i izoštrite unutrašnje ivice, najviše do aluminijumskog sloja.

3. Stavite pravilno kalibrisani kraj u spojnicu.

4. Proverite koliko duboko je cev udubljena u spojnici. Cev postavljena u spojnicu mora u potpunosti da pokriva kontrolne otvore čelične obujmice.

5. Postavite stezne čeljusti na čeličnu obujmicu okomito na pravac osovine spojnice.

6. Postavite steznu čeljust alata za presovanje na obujmicu tako da ista dodiruje ivicu spojnice.

Spoljnu ivicu stezne čeljusti treba postaviti uz ivicu spojnice, ali obrati te pažnju da je ne zahvatite.

Pokrenite mašinu za presovanje i izvršite povezivanje.

7. Uklonite stezne čeljusti sa spoja.

Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu, montaža elemenata KAN-therm ultraPRESS sistema je veoma jednostavna, brza i, pre svega, bezbedna.

KAKO SE MONTIRA KAN-THERM ULTRAPRESS SISTEM?

Veoma jednostavno! Vodič za montažu KAN-therm ultraPRESS sistema u jednoj rečenici:

“Presecite cev okomito na pravac osovine, gurnite je unutra tako da se cev vidi kroz kontrolne otvore, a zatim izvršite presovanje.“

Povezivanje je brže u odnosu na konvencionalno presovanje, naime, u slučaju prečnika manjeg od 32 mm nije potrebno izoštriti unutrašnju ivicu cevi.

KAN-therm ultraPRESS sistem je jedan od najpopularnijih cevnih sistema.

Raspolaže sa čak 6 inovati vnih funkcija pomoću kojih je instalacija sistema jednostavna, brza i bezbedna!

Posetite našu veb stranicu za uputstvo i edukativni video.

www.kan-therm.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti