KION I CLOOS NASTAVLJAJU DA ŠIRE SARADNJU NA GLOBALNOM NIVOU

Komentari: 0

Kao svetski lider u manipuliranju materijalima, rešenja u lancu snabdevanja su Cloos robotska postrojenja, na šta se KION Grupa oslanja kada je u pitanju zavarivanje industrijskih vozila.

Sve u svemu, na osam proizvodnih lokacija širom sveta, KION Grupa se oslanja na ukupno 70 CLOOS robotskih postrojenja za zavarivanje.

"U godinama saradnje sa CLOOS-om, uspeli smo da zajednički razvijemo nove tehnološke standarde, koji su stvorili dodatnu vrednost za obe strane“, objašnjava Jirgen Grunevald, viši projektni menadžer za zavarivanje i automatizaciju proizvodnih tehnologija u KION Grupi.

Tako su i CLOOS i KION za proizvodni pogon Stribro uvezli robotske sisteme za automatsko zavarivanje podiznih stupova. Ovaj koncept se koristi na više mesta širom sveta.

Više od 40.000 zaposlenih u više od 100 zemalja poboljšava KION-ova rešenja u protoku materijala i informacija u proizvodnim pogonima, skladištima i distributivnim centrima.

Širom sveta je više od 1,6 miliona viljuškara i magacinske opreme, kao i oko 8.000 instaliranih sistema u upotrebi - kupci različitih kapaciteta, u brojnim industrijama na šest kontinenata.

VISOK STEPEN AUTOMATIZACIJE OBEZBEĐUJE ONE-PIECE-FLOW

Godine 2015. KION je otvorio novu lokaciju za proizvodnju viljuškara i uređaja za podizanje tereta u Stribru u Češkoj Republici.

Kao i u svim proizvodnim lokacijama, i ovde se KION oslanja na inovativne proizvodne tehnologije i kontinuirano ulaže u automatizaciju i digitalizaciju duž celog proizvodnog lanca. Lokacija Stribro je vrlo snažno rasla od samog otvaranja.

U međuvremenu, od oko 400 zaposlenih, u tamošnjem odeljenju za zavarivanje radi oko 70 ljudi. Zbog opšteg nedostatka kvalifikovanih radnika u mnogim industrijskim preduzećima u regionu, nije lako pronaći kvalifikovane radnike. KION želi da se ovome suprotstavi upravo visokim stepenom automatizacije.

"Najvažnija nam je bezbednost naših zaposlenih“, naglašava Jakub Štajner, vođa projekta industrijskog inženjeringa u KION-u u Stribru.

"Pored toga naš cilj u našoj proizvodnji je postići OnePiece-Flow, gde na najbolji mogući način dolazimo do raspoloživog prostora. Na kraju, ali ne i najmanje važno, želimo ispuniti zahteve naših kupaca u pogledu kvaliteta i minimizirati troškove i vreme isporuke.”

ZAVARIVANJE KAO CENTRALNI PROIZVODNI PROCES

Upravo iz ovog razloga kompanija se oslanja na CLOOS zavarivanje i rešenja za automatizaciju.

KION sada koristi sedam Cloos robotskih sistema u Stribru i dodatno je još jedan u procesu montaže.

"Odlučili smo se za CLOOS iz razloga što se pokazao kao najbolji dobavljač za kombinaciju procesa zavarivanja i robotskih sistema na tržištu“, naglašava Grunevald.

"Ovo je velika prednost za KION, pošto je zavarivanje za nas ključni proizvodni proces".

KOMPLEKSNI ROBOTSKI SISTEM NUDI MAKSIMALAN KVALITET I FLEKSIBILNOST

S novim robotskim sistemima za zavarivanje stupova za podizanje, operator prima informacije iz SAP sistema, koja se komponenta sledeća obrađuje.

Operater zatim postavlja komponentu ručno ili pomoću dizalice u radnu stanicu, i snima je pomoću skenera u sistemu. Posle toga, on priprema komponentu za automatski proces zavarivanja.

Pojedinačna mesta se heftaju sa CLOOS ručnim izvorom za zavarivanje QINEO Next.

Dužina stupova varira od dva do šest metara – ukupno ih ima više od 80 različitih varijanti komponenti . Da bi obezbedili maksimalnu fleksibilnost, prihvatni alati se automatski prilagođavaju komponentama različite veličine.

Komponenta se zatim preko dve sinhronizovane teleskopske jedinice automatski transportuje u zavarivačku stanicu, gde dalji proces zavarivanja preuzimaju dva QIROX Robota za zavarivanje QRC 350.

Program zavarivanja traje u zavisnosti od veličine komponente između 20 i 45 minuta.

Nakon procesa zavarivanja, hvataljka uzima zavarenu komponentu i postavlja je na izlaznu transportnu traku.

Posle automatskog istovara komponente, prazan uređaj se vraća ispred operatera postrojenja. Na taj način sva tri uređaja se tako kreću u jednom ciklusu kontinuirano kroz postrojenje.

Najnovija faza razvoja sistema zavarivanja nosećih stupova nudi veći učinak na manjem prostoru u poređenju sa prethodnim postrojenjima.

Ovaj koncept omogućava potpuni OnePiece-Flow unutar zahtevanog niza i istovremenu konstantu visokog nivoa kvaliteta proizvedenih zavara.

"Još jedna važna karakteristika u ovim nestabilnim vremenima je visok stepen fleksibilnosti različitih proizvoda“, objašnjava Gruenevald.

"Ovo nam omogućava da koristimo različite vrste proizvoda u sistemu zavarivanja i dobijemo optimalni balans kapaciteta.

RASTEREĆENJE ZAPOSLENIH

Između ostalog, cela proizvodna linija zavarivanja stupova može se ostvariti pomoću samo jednog zaposlenog radnika.

Kroz visoki stepen automatizacije, ljudska greška svedena je na minimum i izbegnut je neergonomski rad.

"Naši zaposleni su oduševljeni novim konceptom“, naglašava Michal Kriz, Senior Plant direktor KION Stribro.

"Pošto su roboti prisutni, eliminisano je fizičko obavljanje teškog posla koji predstavlja opštu opasnost – zbog elektrolučnog zračenja i dima od zavarivanja. Na ovaj način zaposleni mogu više da se fokusiraju na samo praćenje procesa.”

Kako bi u potpunosti bilo moguće iskoristili prednosti inovativne tehnologije zavarivanja, operateri postrojenja intenzivno prolaze kroz CLOOS obuku.

"Naši zaposleni su puni entuzijazma kada je u pitanju korišćenje najbolje opreme za zavarivanje“, kaže Gruenevald.

"Već imamo nekoliko specijalista za robotska postrojenja, koji su u stanju da sami instaliraju kompletne sisteme za proizvodnju, a ponekad i za programiranje.”

PRENOŠENJE KONCEPTA ROBOTSKOG POSTROJENJA NA DRUGE LOKACIJE U OKVIRU GLOBALNE KION MREŽE

Proizvodno mesto određeno je kao mesto daljeg ulaganja u Summervilu.

Summer takođe ima dva identi čna CLOOS robotska sistema i pored toga, poručili su sistem za fabriku u Luzzari KION, koja će se oslanjati na koncepte CLOOS sistema.

Kompanija želi da poveća fleksibilnost na svakoj svojoj lokaciji.

Stalni tim CLOOS projekt menadžera, podržava KION u planiranju i implementaciji koncepata robotskih postrojenja.

Podršku na licu mesta, kao i servis i obuku na Stribro preuzima češka podružnica CLOOS Prag.

"Tokom decenije naše saradnje, CLOOS je veoma pouzdan i uvek nudi veoma dobar kvalitet uz demonstrirano profesionalno upravljanje projektima“, objašnjava Gruenevald.

"Zajedno smo uspeli da isplaniramo projekat i uvek se pridržavaju dogovorenog, a uz to takođe odlično upravljaju rešavanjem izazova i problema“.

Za dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama kontaktirajte:
Cloos Austria GmbH
Rheinboldtstraße 15
2362 Biedermannsdorf
Tel.: +43 (699) 14442404
Zarko.jurisic@cloos.co.at

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti