EKOLOGIJA – DETEKCIJA PLAMENA U RECIKLAŽNIM CENTRIMA

Komentari: 0

Svi smo se do sada upoznali sa prednostima reciklaže. Kada recikliramo, materijali se pretvaraju u nove proizvode, čime se smanjuje potreba za većom potrošnjom prirodnih resursa.

Ovi novi proizvodi se prave tako što se koristi manje energije, tako se i smanjuje potreba za ekstrakcijom, prečišćavanjem i preradom sirovina.

Kada recikliramo, manje otpada se šalje na deponije što dalje smanjuje emisije metana, jednog od gasova staklene bašte.

Unekim zemljama reciklaža je postala veliki posao, pa se tako gradi i počinje sa radom sve više centara za reciklažu.

Ali s tim vidimo i značajan porast broja požara u ovim objektima.

Mnogi od ovih požara se mogu direktno pripisati litijum-jonskim baterijama.

Ove takozvane “zombi“ baterije se redovno mogu naći u otpadu, gde se tokom sakupljanja ili obrade materijala lako mogu oštetiti .

Litijum-jonske baterije predstavljaju veliku opasnost od požara.

Ako je ova baterija oštećena, ima kratak spoj ili je izložena visokim temperaturama, unutar baterije može doći do reakcije koja dovodi do brzog i ekstremnog porasta njene temperature i njenog paljenja.

Ovaj požar može brzo eskalirati i preneti se na obližnje materijale.

Sve ovo potencijalno može da rezultira velikim štetama i gubicima.

Istraživanje sprovedeno u maju 2020. godine bavilo se karakteristi kama požara izazvanih baterijama u električnoj i elektronskoj opremi (WEEE), pokazalo je “prosečni trošak zbog svih incidenata u 2018. godini procenjen na 190 hiljada evra (250 hiljada dolara), što predstavlja značajan finansijski teret jednoj kompaniji.

Najteži požari koji su se desili u objektima kompanija koje su učestvovale u ovom istraživanju u poslednje četiri godine, doveli su do prosečne prijavljene štete u visini od 1,3 miliona evra (1,5 miliona američkih dolara).“

Po pitanju detekcije, glavna oblast interesovanja su stanice za sortiranje otpada i one dolazi u mnogim oblicima.

Stanica za sortiranje otpada je objekat lake konstrukcije u kome se otpad u čvrstom stanju privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara pre daljeg recikliranja, odlaganja na otpad ili u postrojenja za proizvodnju energije iz otpada.

Vozila istovaruju sadržaj u halu za prijem otpada.

Čvrsti otpad se odložena na pod za istovar, u jamu ili direktno u drugo vozilo.

Brzo otkrivanje požara jedna je od ključnih komponenti potrebnih za suzbijanje požara.

Mnogi objekti su zaštićeni optičkim detektorima plamena u kombinaciji sa sistemom za suzbijanje požara.

Dostupni su različiti sistemi za suzbijanje koji uglavnom imaju ručno upravljanje, ali neki proizvođači koriste IR detektore plamena da automatski usmere vodene topove kako bi obezbedili pouzdano i brzo otkrivanje požara i precizno gašenje, na samom izvoru požara.

Utvrđivanje lokacije požara u objektu je cilj kome FGD aktivno teži, a u narednim mesecima očekujemo nove proizvode koji će rešavati ove izazove.

EVOKS d.o.o.
Ustanička 189/II/3A
11 050 Beograd, Srbija
office@evoks.co.rs
www.evoks.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti