O nama

 

Časopis postoji preko osam godina i izlazi neprekidno svakog drugog meseca.
Jedinstveno je izdanje na prostorima Srbije, ali i regiona.

Časopis je informativno-komercijalnog karaktera što znači da u njemu možete pročitati sve što je aktuelno i zanimljivo u svim granama industrije kako u Srbiji tako i u regionu, ali i van njega.
Časopis Industrija koncipiran je tako da se šalje direktno čitaocu , a to je trenutno 3500 adresa (uglavnom pravnih lica i jedan manji deo na naše pretplatnike - fizička lica i preduzeća koja žele da čitaju časopis). Brojevi koji se posebno promovišu na sajmovima i drugim poslovnim skupovima štampaju se u većem tiražu (u zavisnosti od veličine tog događaja).

Preduzeća u Industriji imaju izuzetno dobrog poslovnog pratnera, jer na njenim stranama predstavljaju svoje proizvodne programe, najavljuju poslovne poteze i samim tim na jedan vrlo kvalitetan način komuniciraju sa postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima.

Časopis Industrija je besplatan za sve firme u Srbiji, regionu i inostranstvu koje se oglase u njoj i za sve poslovne partnere koje nam oglašivači pošalju.

Sve usluge dizajnera, novinara, fotografa, prevodioca, su naša obaveza i apsolutno su besplatni za naše klijente. Ukoliko već imate gotovo rešenje možete nam poslati.

 

Ko čita Industriju

 

Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije, kabineti ministarstava energetike, privrede,
za ekonomske odnose sa inostranstvom, za finansije, za nauku i tehnologiju, za saradnju
sa dijasporom;

Značajne naučne i naučno-obrazovne institucije (Institut Goša, Institut za istraživanja i
projektovanja u privredi, Mašinski Fakultet, Fakultet za menadžment, Elektrotehnički fakultet...),
zatim institucije koje "brane" interese industrije (Privredna komora Srbije, Privredna komora
Beograda, Udruženje poslodavaca Srbije, Jedinstveno udruženje pronalazača i naučnika,
Beogradski Sajam,...);

Diplomatska i privredna predstavništva drugih zemalja u Srbiji

Strane firme u Srbiji:

SCHRACK – Austrija,
SAACKE – Nemačka,
SOCIETE GENERALE – Francuska,
UPONOR - Finska,
GENESIS – Hrvatska,
PORSCHE - Austrija,
SIEMENS – Nemačka,
MESSER - Nemačka...

 

 

Klijenti