Comments: 3

Releted events

3 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Vuk Pantelic
16.10.2020 23:46

Postovani,
Kada je rec o obnovivim izvorima, ne pominju se izvori obnovive gravitacione energije u zatvorenim sistemima na pogon autonomnobg fluida, novih konstrukcijskih resenja.
Replay
Dušan Balać
31.10.2021 06:11
Izvanredan članak. Pomalo nekritički preuzeta dogma o CO2 jer to nije pitanje politike i raznih međunarodnih konvencija i dogovora, nego pitanje naučne verifikacije, a promena klime nije pouzdano dokazana ni uticaj čoveka na nju, a posebno CO2 dogma (povećanje koncentracije da 0,03% na 0,04 ili 0,045%, ako je uopšte i tačno, globalno, na celoj planeti) da izaziva takvu dramu. Istraživanja i proizvodnju OIE treba svakako nastaviti, ali u meti tehničkih i ekonomskih mogućnosti, ali bez agresivne kampanje i ucena interesnih grupa kojima je u prvom redu profit
Edi Daruši
25.12.2018 17:19
Ukoliko postoji mogućnost pohađanja akreditovanih seminara vezanih za temu zainteresovan sam da ih pohađam. Replay

Leave comment

Klijenti