Šta je pametni industrijski štampač?

Komentari: 0

Novi Videojet 1860 štampač vam omogućava efikasniji način obeležavanja proizvoda, što znači fokusiranje na ono što je vama bitno – veću produktivnost i smanjenje troškova.

Moćni softver štampača upravlja revolucionarnim sistemom sa 53 senzora koji kontinuirano prate više od 150 ključnih parametara rada štampača u realnom vremenu, pružajući podatke o dijagnostici, analitici i rukovanju. Na taj način preventivno obezbeđuje ispravljanje najčešćih problema koji mogu dovesti do zastoja u proizvodnji, utičući na smanjenje troškova i veću produktivnost.

Sprečite zastoje u proizvodnji pre nego što oni nastanu

Značajno smanjite osnovni uzrok neplaniranog zastoja u radu štampača pomoću video senzora za detekciju nagomilavanja mastila, prvog ovakve vrste na tržištu. Revolucionarni dizajn glave štampača sadrži jedinstveni video senzor koji omogućava štampaču da detektuje nagomilavanje mastila i obaveštava o potencijalnim uslovima za ulazak štampača u grešku.

Upozorenja su prikazana na ekranu štampača i mogu biti poslata na pametni uređaj, omogućavajući preventivnu korektivnu akciju tokom redovnog zaustavljanja proizvodne linije ili drugih planiranih zastoja u proizvodnji.

Usluga servisa i održavanja na daljinu - VideojetConnect™

VideojetConnect™ je usluga održavanja štampača na daljinu, koja omogućava rukovaocima pristup najvećoj svetskoj servisnoj mreži uvek dostupnih tehničkih eksperata za obeležavanje i markiranje. Videojet serviseri će se direktno povezati sa vašim štampačima na proizvodnim linijama u cilju savetovanja i rešavanja problema na daljinu.

Ovo omogućava primenu korektivnih akcija u realnom vremenu koje dovode do smanjenja zastoja u proizvodnji, kao i minimalno oslanjanje na interne timove za održavanje.

Potpuna integracija u vaš sistem

Industrijski inkjet štampač Videojet 1860 se može prilagoditi proizvodnim potrebama za povezivanje putem jednostavne integracije sa postojećim fabričkim sistemima pomoću standardnih industrijskih protokola poput Ethernet/IP™ i Profinet®, kao i mrežnih veza velikih brzina. Pored toga, ovaj uređaj je dostupan sa opcionom IP66 zaštitom, eliminišući potrebu za uklanjanjem štampača sa linije prilikom pranja pogona.

Jednostavnost rukovanja – „minimaltouch“ koncept

Dizajniran sa idejom o jednostavnoj obuci, upravljanju i rukovanju, i sa ciljem pomaganja operaterima da ostanu fokusirani na proizvodnju, Videojet 1860 takođe doprinosi eliminisanju potencijalnih grešaka korisnika pomoću naprednog Code Assurance softverskog rešenja.

Prilagodljivi interfejs nalik tabletu, sa preglednom strukturom menija i intuitivnom navigacijom, pomaže da rukovanje štampačem Videojet 1860 bude lako za razumevanje nezavisno od nivoa znanja.

Novi servisni modul pojednostavljuje rutinsko održavanje pomoću tri komponente, koje je moguće jednostavno zameniti u nekoliko minuta, omogućavajući tako operaterima da se fokusiraju na proizvodnju umesto na poslove održavanja.

Industrijski štampač koji evoluira zajedno sa vašom proizvodnjom

Kako se potrebe proizvodnje i obeležavanja kontinuirano razvijaju, Videojet 1860 je napravljen kao platforma koja se može proširiti da bi uključila kako sadašnje, tako i buduće potrebe štampe i proizvodnih procesa.

Jedinstvena poboljšanja softvera i VideojetConnect™ moduli za daljinsku kontrolu i upravljanje procesom rada mogu da se dodaju naknadno u cilju usklađivanja štampača sa proizvodnim potrebama koje se konstantno razvijaju. 

Trim d.o.o.

Ribarska 83, 35000 Jagodina
tel/fax: 035/220-409, 245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti